Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Chấp nhận và định dạng file in

- Qúy khách vui lòng xem trước định dạng file mà chúng tôi chấp nhận để in ấn.
 File AIBản vẽ hoặc file đồ họa vector Adobe Illustrator

Chấp nhận và định dạng file in

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét